Studenckie Koło Naukowe

StartStudenckie Koło Naukowe
Rozwiń

Opiekunowie Alergologicznego Koła Naukowego:

  • Prof dr hab. med. Marta Chełmińska
  • Prof dr hab. med. Marek Niedoszytko

Spotkania W roku Akademickim 2019/2020 spotykamy się we wtorki o godzinie 14.00 w Klinice Alergologii ( budynek CMN piętro V).

Nasza działalność

Podczas spotkań Koła:

  • zdobywamy wiedzę i umiejętności praktyczne, m.in. wykonujemy testy skórne punktowe i płatkowe, uczymy się zasad wykonywania spirometrii, zbieramy wywiady i badamy chorych hospitalizowanych w Klinice oraz leczonych w przyklinicznej Poradni Alergologicznej
  • przedstawiamy wykonane przez uczestników Koła prezentacje dotyczące różnych aspektów alergologii, chorób alergicznych i zasad ich leczenia
  • prowadzimy projekty badawcze, w tym roku m.in na temat występowania astmy i jej kontroli wśród studentów gdańskich uczelni, obrzęku naczynioruchowego jako objawie mogącym wskazywać na występowanie nowotworu, a także planujemy przeprowadzić analizę zgonów z powodu obturacyjnych chorób płuc w latach 2005-2009 w województwie pomorskim
  • uczestniczymy w organizowaniu Pikniku na Zdrowie
  • bierzemy udział w konferencjach naukowych

Nasze osiągnięcia

  • prezentacja naszej pracy „Jakość życia pacjentów uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych poddawanych immunoterapii swoistej” na 18 Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej w Gdańsku w 2010 r.
  • udział w Międzynarodowej Konferencji dotyczącej mastocytozy w listopadzie 2009 r.
  • udział w Konferencji Naukowej podsumowującej wyniki badania ECAP (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce) w 2008 r.