Informacje o jednostce

StartZakres działalnościInformacje o jednostce
Rozwiń

Klinika Alergologii powstała w październiku 2003 roku. Od roku 2005 przy Klinice Działa Ośrodek Rozpoznawania i Leczenia Mastocytozy współpracujący z innymi jednostkami GUMed oraz ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Wynikiem tej współpracy jest szereg publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz szeroko zakrojona działalność edukacyjna i usługowa. Pod opieką ośrodka znajduje się obecnie około 300 chorych. Ponadto tworzy się rejestr chorych, który stanowi część rejestru europejskiego. Umożliwi to lepsze określenie epidemiologii tej rzadkiej choroby oraz czynników wpływających na jej powstanie i przebieg. W ramach działalności dotyczącej mastocytozy Klinika otrzymała szereg naukowych grantów, w tym grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej , Kolumb (dr Marek Niedoszytko). Ostatnio Klinika nawiązała międzynarodową współpracę dotyczącą rozpoznawania i nowych metod leczenia w mastocytozie w ramach programu BM 1007 Mast Cels and Basophils Targets for Innovative Therapies realizowanego przez COST (European Cooperation in Science and Technology).

Trzy najistotniejsze publikacje z tego zakresu:

1. Niedoszytko M, de Monchy J, van Doormaal JJ i wsp. Mastocytosis and insect venom allergy: diagnosis, safety and efficacy of venom immunotherapy. Allergy. 2009 64(9):1237-45

2. Niedoszytko M, Bruinenberg M, van Doormaal JJ i wsp. Gene expression analysis predicts insect venom anaphylaxis in indolent systemic mastocytosis. Allergy. 2011 66(5):648-657

3. Niedoszytko M, Oude Elberink JN, Bruinenberg M i wsp. Gene expression profile, pathways, and transcriptional system regulation in indolent systemic mastocytosis. Allergy. 2011 Feb;66(2):229-37

Od początku swojej działalności Klinika obejmuje opieką chorych uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych. Grupa chorych odczulanych z tego powodu w naszym ośrodku należy do największych w kraju.

Trzy najistotniejsze publikacje z tego zakresu:

1. Gorska L, Chelminska M, Kuziemski K i wsp. Analysis of safety, risk factors and pretreatment methods during rush hymenoptera venom immunotherapy. Int Arch Allergy Immunol. 2008 147(3):241-5

2. Niedoszytko M, Bruinenberg M, de Monchy J i wsp. Gene expression analysis in predicting the effectiveness of insect venom immunotherapy. J Allergy Clin Immunol. 2010 125(5):1092-7

3. Niedoszytko M, Ratajska M, Chełmińska M i wsp. The angiotensinogen AGT p.M235T gene polymorphism may be responsible for the development of severe anaphylactic reactions to insect venom allergens. Int Arch Allergy Immunol. 2010;153(2):166-72

Ponadto Klinika współpracuje z nieformalną grupą TOP (torakochirurdzy, onkolodzy, patolodzy i pneumonolodzy) w zakresie zaburzeń molekularnych w raku płuca. Ta współpraca dotyczy przede wszystkim molekularnych czynników związanych z większym ryzykiem zachorowania na te nowotwór oraz molekularnych czynników rokowniczych. W ramach tej działalności zrealizowano szereg naukowych grantów. A naukowe dokonania pracowników wielokrotnie były nagradzane nagrodami ministra nauki, a także międzynarodowymi nagrodami, w tym tak prestiżowymi jak IDEA-ASCO (dr Amelia Szymanowska).

Trzy najistotniejsze publikacje z tego zakresu:

1. Szymanowska A, Jassem E, Dziadziuszko R i wsp. Increased risk of non-small cell lung cancer and frequency of somatic TP53 gene mutations in Pro72 carriers of TP53 Arg72Pro polymorphism. Lung Cancer. 2006 52(1):9-14

2. Rosell R, Skrzypski M, Jassem E i wsp. BRCA1: a novel prognostic factor in resected non-small-cell lung cancer. PLoS One. 2007 7;2(11):e1129

3. Skrzypski M, Jassem E, Taron M i wsp. Three-gene expression signature predicts survival in early-stage squamous cell carcinoma of the lung. Clin Cancer Res. 2008 14(15):4794-9

Innym obszarem naukowych zainteresowań Pracowników Kliniki jest zespół uzależnienia od tytoniu. Prowadzi się badania pozwalające określić społeczne i behawioralne uwarunkowania nałogu. W ostatnim okresie realizuje się projekt finansowany ze środków ministerialnych dotyczący genetycznego podłoża uzależnienia od tytoniu wśród rdzennych mieszkańców Pomorza (dr hab. med. Alicja Siemińska).

Trzy najistotniejsze publikacje z tego zakresu:

1. Sieminska A, Buczkowski K, Jassem E, Tkacz E. Lack of association between serotonin transporter gene polymorphism 5-HTTLPR and smoking among Polish population: a case-control study. BMC Med Genet. 2008 8;9:76

2. Sieminska A, Buczkowski K, Jassem E i wsp. Patterns of motivations and ways of quitting smoking among Polish smokers: a questionnaire study. BMC Public Health. 2008 4;8:274

3. Sieminska A, Buczkowski K, Jassem E i wsp. Influences of polymorphic variants of DRD2 and SLC6A3 genes, and their combinations on smoking in Polish population. BMC Med Genet. 2009 17;10:92

Zainteresowania naukowe Pracowników Kliniki obejmują ponadto ciężką astmę i jej uwarunkowania. Klinika zajmuje się rozpoznaniem i prowadzeniem chorych, u których stwierdza się nietolerancję aspiryny i niesterydowych leków przeciwzapalnych. Zajmuje się diagnostyka uczuleń, między innymi na lateks. W ramach grantu naukowego realizuje się projekt dotyczący różnicowania tzw. reakcji krzyżowych od wieloważnych uczuleń (dr Marta Chełmińska).

Trzy najistotniejsze publikacje z tego zakresu

1. Chelminska M, Niedoszytko M, Jassem E. Clinical value of conjunctival allergen challenge in diagnosing allergic conjunctivitis related to latex. J Allergy Clin Immunol. 2007 120(1):207-8

2. Chełmińska M, Werachowska L, Niedoszytko M i wsp. [Quality of life of patients with asthma which has been well and poorly controlled]. Pneumonol Alergol Pol. 2007 75(1):70-5

3. Chelminska M, Niedoszytko M, Jassem E. Clinical value of conjunctival allergen challenge in diagnosing allergic conjunctivitis related to latex. Int Arch Allergy Immunol. 2011;154(2):149-54

Kolejnym obszarem zainteresowań jest czynnościowa ocena układu oddechowego w różnych sytuacjach klinicznych (np. u chorych po usunięciu jednego płuca lub u chorych napromienianych na klatkę piersiową). Szczególne zainteresowanie dotyczy także prawidłowości wykonania badań spirometrycznych. Ostatnio, w ramach naukowego grantu (dr Krzysztof Kuziemski) prowadzi się badanie dotyczące oceny czynności układu oddechowego u chorych na cukrzycę.

Trzy najistotniejsze publikacje z tego zakresu

1. Kuziemski K, Słomiński W, Specjalski K i wsp. [Accuracy of spirometry performed by general practitioners and pulmonologists in Pomeranian Region in the “Prevention of COPD” NHS program]. Pneumonol Alergol Pol. 2009 77(4):380-6

2. Kuziemski K, Pieńkowska J, Słomiński W i wsp. Role of quantitative chest perfusion computed tomography in detecting diabetic pulmonary microangiopathy. Diabetes Res Clin Pract. 2011 91(1):80-6

3. Kuziemski K, Specjalski K, Jassem E. Diabetic pulmonary microangiopathy – fact or fiction? Endokrynol Pol. 2011 62(2):171-6

Od kilku lat Pracownicy zajmują się także oceną nasilenia przewlekłego kaszlu. Problem takiej oceny pojawił się wraz z badaniami nad wprowadzeniem nowym leków przeciwkaszlowych. Określenie nasilenia kaszlu przez samego chorego jest w istotnym stopniu subiektywne, dąży się zatem do skonstruowania kaszlometru, który umożliwiłby wiarygodniejszą ocenę. Ten obszar zainteresowań wiążę się także z określeniem najskuteczniejszych systemów podawania leków, takich jak na przykład morfina, dooskrzelowo.

Trzy najistotniejsze publikacje z tego zakresu.

1. Krajnik M, Podolec Z, Zylicz Z, Jassem E. Air humidity may influence the aerosol distribution of normal saline administered by closed or vented nebulizers operated continously or dosimetrically J Aerosol Med Pulm Drug Del 2009 22:29-34

2. Krajnik M, Damps-Konstańska I, Grabowski M i wsp. Ocena dźwięków i drgań generowanych w czasie kaszlu za pomocą Wibroakustycznego Systemu rejestracji Kaszlu MEPIM Med Paliat Prakt 2009 3(3)109-115

3. Krajnik , Damps-Konstańska I, Górska L, Jassem E. A portable automatic cough analyser in the ambulatory assessment of cough Biomedical Eng 2010 9:e17

Klinika jest także pomysłodawcą programu Zintegrowanej opieki dla chorych na zaawansowaną przewlekła chorobę płuc, który w ramach Zdrowia dla Pomorzan realizuje się we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Pomorza (dr Iwona Damps-Konstańska). Celem projektu jest poprawa jakości życia chorych na POChP i zmniejszenie kosztów leczenia tego schorzenia. W ramach tego projektu powstaje rejestr chorych, który umożliwi ocenę epidemiologiczną oraz określenie czynników wpływających na przebieg POChP.

Trzy najistotniejsze publikacje

1. Górska L, Krajnik M, Damps-Konstanska I i wsp. Potrzeba paliatywnej opieki u chorych na ciężka postać POChP – badanie ankietowe Med Paliat Prakt 2009, 3 (3), 115-119

2. Jassem E, Kozielski J, Górecka D i wsp. Integrated care for patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease: a new approach to organization. Pol Arch Med Wewn. 2010 120(10):423-8

3. Iwona Damps-Konstańska, Piotr Krakowiak, Lidia Werachowska i wsp. Role of nurse coordinator in the integrated care of patients with advanced chronic obstructive pulmonary disease Adv Paliat Med 2011 10 (1):11-17

Klinika Alergologii od początku swojego istnienia prowadzi intensywną działalność edukacyjną. Nauczaniem przeddyplomowym obejmuje niemal wszystkie wydziały i kierunki GUMed, ponadto posiada szeroką ofertę zajęć fakultatywnych, z których co roku korzysta około 800 studentów. W ramach nauczania podyplomowego w Klinice prowadzi się kurs specjalizacyjny Rozpoznawanie i leczenie chorób obturacyjnych płuc oraz cały szereg kursów dokształcających. Klinika prowadzi staże specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, pneumonologii i alergologii. Od roku 2004 jedna osoba uzyskała tytuł profesora, jedna – tytuł doktora habilitowanego, a dwie – są w trakcie przewodów habilitacyjnych. Ponadto sześć osób uzyskało tytuł doktora, przy czym w pięciu przypadkach prace zostały wyróżnione. Ponadto przy Klinice działa Naukowe Koło Studenckie – studenci z tego Koła wielokrotnie byli nagradzani na konferencjach naukowych, a czworo lekarzy obecnie zatrudnionych w jednostce właśnie tam kształciło swoje umiejętności prowadzenia prac naukowych.