Szkoła astmy

Szkoła dla chorych na astmę oskrzelową przy Klinice Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

We wrześniu 2004 roku przy Klinice Alergologii GUMed utworzono szkołę dla chorych na astmę oskrzelową. Wypełniona została w ten sposób luka, która istniała na terenie województwa pomorskiego w sposobie leczenia chorych na astmę oskrzelową.

W przypadku chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, padaczka, astma oskrzelowa, czy nadciśnienie tętnicze sukces terapeutyczny zależy w dużej mierze od dobrej współpracy pacjenta i lekarza. Standardy Światowej Inicjatywy Zwalczania Astmy Oskrzelowej (GINA) obejmują 6 elementów koniecznych w leczeniu tej choroby. Należą do nich edukacja chorych, ocena i monitorowanie ciężkości choroby, unikanie ekspozycji na czynniki ryzyka, opracowanie planu leczenia przewlekłego choroby, planu leczenia zaostrzeń, oraz zapewnienie regularnych badań kontrolnych. W natłoku zajęć, który dotyka każdego z lekarzy, ten pierwszy element leczenia umyka często uwadze, bądź nie starcza na niego czasu.

W naszym regionie istniała dotychczas jedynie szkoła dla rodziców i dzieci chorych na astmę oskrzelową, przy Oddziale Przewlekłych Chorób Płuc i Alergii szpitala przy ul. Polanki. W innych regionach naszego kraju szkoły dla chorych na astmę i choroby alergiczne znalazły swoje stałe miejsce w leczeniu chorych. Publikacje uznanych krajowych autorytetów min. Prof. Droszcza, dowiodły, że edukacja zmniejsza śmiertelność z powodu astmy, częstość hospitalizacji, pozwala lepiej kontrolować przebieg choroby. Zachęceni tym przykładem zaprosiliśmy chorych na zajęcia szkoły dla chorych na astmę oskrzelową, przy Klinice Alergologii. Informacja o szkole ukazała się w mediach będących patronami medialnymi szkoły: Dzienniku Bałtyckim, oraz Panoramie (TVP3). Odzew wśród chorych przeszedł nasze oczekiwania. W ciągu kilku dni do sekretariatu Kliniki zgłosiło się ponad 100 chorych. Plan pierwszych zajęć obejmował interaktywna prezentację dotyczącą patofizjologii choroby, głównych zasad jej leczenia, informacje o lekach, oraz sposobach ich podawania. Omawiane były różne typy inhalatorów, a pacjenci zapoznawali się z obsługą tych urządzeń. Wiele osób po raz pierwszy zetknęło się z przepływomierzem (peakflowmetrem), czy nebulizatorem. Wskazuje to na potrzebę tego typu spotkań na naszym terenie. Porównując wiedzę chorych na cukrzycę, dla których istnienie i zasada działania glukometru nie są tajemnicą, widoczne są duże luki w edukacji chorych na astmę oskrzelową. Kolejną częścią zajęć było przygotowanie planu postępowania w sytuacji zaostrzenia choroby, oraz podstawowe sposoby eliminacji alergenów. U pacjentów wykonywane było badanie spirometryczne, oraz badanie typu „in check”, za pomocą którego dobieramy typ inhalatora o najlepszej depozycji leku u danego chorego. Zajęcia szkoły obejmowały również konsultację lekarską u każdego z chorych.

Doświadczenia zebrane podczas pierwszych spotkań wskazują na konieczność kontynuowania tej formy edukacji. W planie mamy kolejne zajęcia, dotyczące min. technik nebulizacji, oraz eliminacji alergenów. Mamy nadzieję, że spośród uczestników szkoły wyłoni się grupa, która stworzy w przyszłości stowarzyszenie chorych na astmę i choroby alergiczne przy Klinice.

Na zajęcia szkoły dla chorych na astmę oskrzelową może zgłosić się każdy pacjent, u którego zdiagnozowano tę chorobę, bądź taki, który jest zaniepokojony swoim stanem zdrowia i znajduje się w trakcie diagnostyki. Aby wziąć udział w zajęciach szkoły nie są wymagane żadne skierowania, wystarczy skontaktować się z sekretariatem Kliniki pod numerem telefonu 3491625 w godzinach 8-14.

Serdecznie zapraszamy wszystkich państwa, którzy leczą chorych na astmę oskrzelową do współpracy w zakresie edukacji chorych.